icon-folder.gif   Conference Reports for NATAP  
 
  The International Liver Congress™
EASL - European Association for the
Study of the Liver
June 22-26 2022
Back grey_arrow_rt.gif
 
 
 
Hepatitis B virus antigen reduction effect of RO7049389 plus NUC
with/without Peg-IFN in chronic hepatitis B patients

 
 
  EASL 2022 June 22-26 London
 
Jinlin HOU1, Edward J GANE2, Wenhong ZHANG3, Jiming ZHANG3, Man-Fung YUEN4, Tien Huey LIM5, Rozalina BALABANSKA6, Qing XIE7, Piyawat KOMOLMIT8, Xieer LIANG1, Wen ZHANG9, Xue ZHOU9, Zenghui XUE10, Miriam TRIYATNI11, Ethan CHEN10, Yuchen ZHANG9, Qingyan BO10 1Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China; 2New Zealand Liver Transplant Unit, The University of Auckland, Auckland, New Zealand; 3Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai, China; 4Queen Mary Hospital, The University of Hong Kong, Hong Kong, China; 5Middlemore Hospital, Auckland, New Zealand; 6Acibadem City Clinic Tokuda Hospital EAD, Sofia, Bulgaria; 7Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, China; 8King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand; 9Roche Pharma Research and Early Development, Roche Innovation Centre Shanghai, Shanghai, China; 10Roche (China) Holding, Shanghai, China; 11F. Hoffmann-La Roche, Basel, Switzerland

0628221

0628222

0628223

0628224

0628225

0628226