icon-folder.gif   Conference Reports for NATAP  
 
  EASL 2024
June 5-8, Milan, Italy
Back grey_arrow_rt.gif
 
 
 
Safety and antiviral activity of AHB-137, a novel antisense oligonucleotide,
in healthy volunteers and subjects with chronic hepatitis B

 
 
  Presented at the European Association for the Study of the Liver (EASL) Congress, Milan, Italy, 5-8 June 2024
 
Edward J. Gane1*, Man-Fung Yuen2, Wen Wang3, Chi-Yi Chen4, Yao-Chun (Holden) Hsu5, Eric Lawitz6, Joel Chua7, Jinlin Hou8, Hong Ren9, Xian Yu9, Chongyuan Xu8, Paul Yien Kwo10, Shyamasundaran Kottilil7, Ira Jacobson11, Wan-Long Chuang12, Lung-Yi Mak2, Wai-Kay Seto2, Christian Schwabe13, Mingyue Chen14, Di Zhao14, Chen Yang14, Miao Wang14, Cheng Yong Yang14, 15, Guofeng Cheng14, 15, Junqi Niu16, Yanhua Ding3*

0618241

0618242

0618243

0618244