icon-folder.gif   Conference Reports for NATAP  
 
  EASL 2024
June 5-8, Milan, Italy
Back grey_arrow_rt.gif
 
 
 
Efficacy and safety of tenofovir alafenamide fumarate in preventing HBV vertical transmission in high maternal viral load: a multi-centre, prospective cohort study
 
 
  EASL 2024 June 5-8
 
< Xingfei Pan1, Fang He2, Xujing Liang3, Jiangxia Qin4, Yanqiu Li5, Xueting Ou1, Zicong Liang1, Panpan Zhai1, Liyang Zhou1, Xiaoping Tang6.

0618241

0618242